Połącz kropki

Chciałbym serdecznie podziękować politykom za troskę o moje bezpieczeństwo w każdym wymiarze, zarówno społecznym jak i materialnym. Wiem jak ciężko pracują, by ułatwić nam wszystkim funkcjonowanie, jak nie dojadają, nie śpią, jak się martwią losem każdego obywatela i jak bardzo leży im na sercu dobro nas wszystkich.

Po pierwsze bardzo dziękuję za stworzenie programu pięćset plus, bowiem jako człowiek nie posiadający dzieci, od lat odkładałem pięć stówek i każdego dziesiątego dnia danego miesiąca robiłem rundę po okolicznych żłobkach i przedszkolach i wręczałem je randomowym rodzicom, błagając by chociaż tyle ode mnie przyjęli w podzięce za to, że będę miał zaszczyt partycypować przez najbliższe 18 lat w procesie kształtowania nowego członka. Wierzę, że członek ów w przyszłości będzie ejakulował wiedzą, kulturą i chęcią do nawiązania stosunku pracy co charakteryzuje przecież wszystkich rodziców pobierających wraży apanaż. Jednocześnie niniejszym formuuję gorącą prośbę o to, by wszyscy ludzie, którzy nie mają jeszcze dzieci, spotykali się co poniedziałek przy rzece z tarami i zbiorowo prali pieluchy potomstwa tych, którzy onegdaj zdecydowali się na heroiczną walkę z demografią.

Po wtóre uważam, że miłościwie nam panujący, tworząc nowy taryfikator dotyczący obostrzeń w kodeksie ruchu drogowego zatrzymali się w pół kroku i nie wykorzystali szansy, jaką daje im władza. Sugeruję z mocą zatem, by wprowadzić dodatkowe, racjonalne wymagania, dotyczące poruszania się po drogach publicznych.
Za najechanie na linię ciągłą proponuję mandat w wysokości półtora miliona złotych płatny gotówką w chwili zatrzymania lub w wysokości dziewięciu milionów złotych płatny w terminie siedmiu dni na poczcie. Za brak włączonego kierunkowskazu miesiąc przed planowanym skrętem sensownym wydaje się cofnięcie wszystkich dotychczasowych postępów w procesie edukacji i obowiązkową powtórkę klas 1-8, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tangensów i kotangensów tudzież mejozy i mitozy. W przypadku recydywy na kierującym spoczywałby obowiązek nauczenia się na pamięć pierwszych stusześćdziesięciu cyfr występujących po przecinku w liczbie pi. W razie pomyłki w recytacji (koniecznie na nutę „Poganiała Kasia wołki”) konfiskata majątku ruchomego rodziców. W przypadku braku rodziców – wskazanego sąsiada z nazwiskiem zaczynającym się na W, M lub G. Jeżeli w okolicy nie ma sąsiada spełniającego powyższe wymagania koniecznym będzie zawarcie związku małżeńskiego z osobą o wspomnianych inicjałach w terminie do czternastu dni roboczych.

Za przekroczenie prędkości o 45 km zasadna wydaje się kara śmierci, wykonana natychmiastowo przez przypadkowego rowerzystę, który znajduje się w promieniu kilometra od zdarzenia; tu ważny przypis – jeżeli rowerzysta nie wykona wyroku, wówczas automatycznie winien być pociągnięty do odpowiedzialności za współudział z zasądzoną karą dożywotniego więzienia, bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Brak roweru stanowić będzie okoliczność obciążającą, co pozwoli wprowadzić ważkie pojęcie legislacyjne: pieszy rowerzysta bez roweru.
Nieco inaczej sprawa się ma się w sytuacji opuszczenia skrzyżowania na pomarańczowym świetle. Tu winien nastąpić obligatoryjny obowiązek natychmiastowego zarejestrowania hodowli zwierząt futerkowych, których wielkość w kłębie nie przekracza 32 centymetrów. Z kolei używanie świateł długich w terenie zabudowanym powinno skutkować przymusowym stosunkiem płciowym z wybranym gatunkiem płaza typu kumak lub grzebiuszka i streamowaniem tego na żywo w jednej z regionalnych stacji telewizyjnych na własny koszt.
Warto podkreślić, że kodeks drogowy to nie tylko obowiązki ale również prerogatywy – w dni nieparzyste kierujący pojazdem będzie mógł swobodnie do niego wsiadać i wysiadać bez żadnych zobowiązań. Także użycie klaksonu nie powinno być penalizowane w sposób zbyt opresyjny, toteż proponuję fakultatywne słuchanie pierwszych trzech płyt Aloszy Awdiejewa przez trzy tygodnie w wannie wypełnionej podpaloną benzyną lub obieranie własnej nogi nożykiem do warzyw w miednicy z solą.

Pozostałe drobne wykroczenia takie jak posiadanie samochodu lub motocykla, tankowanie auta na stacji benzynowej czy jazda z otwartym oknem, mogą stanowić dodatkową okoliczność obciążającą w przypadku bycia zatrudnionym czy wyjazdu na wakacje w towarzystwie więcej niż jednego członka jakiejkolwiek polskiej rodziny. Przepis ten miałby chronić pomostowo kopalnię soli w Wieliczce ze szczególnym uwzględnieniem św. Kingi oraz stryja Pana Romana z Krzysztoporu, który w latach dziewięćdziesiątych stepował w teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, ale potem miał haluksy czy coś, to się zaczęło babrać, nawet był plan, żeby mu je operowali w Bytomiu, ale córka papierów nie dowiozła i się to wszystko jakoś rozlazło.

Oba powyższe wątki – pięćsetplus i zaostrzenie przepisów kodeksu drogowego – stanowią spójną konsekwencję zachowań ustawodowcy. Otóż proces emisji materiału genetycznego skutkujący przyznaniem z tego tytułu profitów w postaci kwoty pięciuset złotych rodzi zobowiązania finansowe, które trzeba , nomen omen, pokryć. I ja się nie przypierdalam do tego sposobu dystrybuowania moich pieniędzy przez posłów, bo to trochę tak, jakbym miał pretensje do kurwy, że jest gościnna w okolicach bikini. Po prostu chodzi mi o to, żeby połączyć kropki wcześniej niż w momencie, gdy władza smaruje lubrykantem przyrodzenie celem wyruchania wiwatującego za pięć stówek tłumu.